QUOTES I PAGAMENTS

   

QUOTES PER AL CURS 2019-2020

 

L’Ordenança fiscal núm. 24, del pressupost municipal, estableix el preu públic per la prestació de serveis a les escoles bressol municipals, aquesta va ser aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en la sessió del 17 d’octubre de 2013 i  va quedar definitivament aprovada en data 19 de desembre de 2013, va entrar en vigor el dia 1 d’agost de 2013 i està vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

 

ANUAL DE MATERIAL

164.00 €

SERVEI EDUCATIU

164.00 €

SERVEI D’ACOLLIDA DE 8 A 9 h

32.50 €

ACOLLIDA ESPORÀDICA

5.20 €

 

Preu diari de cobert fix

8.65 €

Preu de cobert esporàdic

9.80 €

Si es deixa d’assistir un dia al menjador, es cobrarà la totalitat del menú d’aquell dia, a partir del segon dia ja no es cobrarà res.

 

PAGAMENTS

El pagament s’ha de fer per mitjà d’una entitat bancària.

S’ha de pagar la mensualitat completa del mes en què s’incorpora l’infant, si el curs ja ha començat. És deixa de pagar el mes següent després de donar-se de baixa. Cal formalitzar la baixa mitjançant una instància que s’ha de presentar al Registre General durant el mes anterior a la baixa efectiva i amb un mínim de 15 dies hàbils d’anticipació per tal que tingui efectes econòmics aplicables al mes següent.

Efectes econòmics per a les sol·licituds de baixa voluntària que afectin els mesos de maig i juny. En el cas que una família vulgui que la baixa del nen/a a les escoles bressol municipals tingui efectes econòmics als mesos de maig i juny (deixar de pagar les quotes), serà necessari que presenti la instància de renúncia a la plaça escolar al mes d’abril, amb 15 dies hàbils d’anticipació del mes de maig.

En cas que la unitat familiar decidís no utilitzar el servei de llar d’infants una vegada abonada la quota inicial en concepte de matrícula (inclou despeses de material), per les raons que siguin, no tindrà dret a reclamar la devolució de l’import abonat.

És causa de baixa escolar l’impagament de dues quotes.

 

AJUTS

Pel fet de ser un centre públic i amb l’objectiu que qualsevol família  pugui beneficiar-se dels serveis de l’escola bressol municipal,  durant el procés de matrícula es portarà a terme una convocatòria pública d’ajuts econòmics per reduir el preu de l’escola o bé s’establirà una tarifació social de les quotes d’acord amb el nivell de renda de la unitat familiar. Es farà la màxima difusió d’aquesta convocatòria, especialment entre les famílies dels alumnes admesos durant el procés de preinscripció.

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: